Uncategorized

Vad är folkmusik? – en kort introduktionFolkmusik kan delas i en nyare och en äldre gren. Å ena sidan har vi den traditionella musiken som spelades redan innan man började kalla det folkmusik och å andra sidan har vi musiken som växt fram under 1900-talet som en naturlig utveckling av folkets kreativitet och den kan klassas som en mer modern variant. Utöver detta finns det en del av folkmusiken som kan kallas för världsmusik. Med detta kan man syfta på liknande stilar från platser utanför Europa som utvecklats helt eller delvis oberoende från den europeiska folkmusiken som kan dateras ända tillbaka till 1700-talet.

Folkmusik har egentligen ingen klar definition och en förklaring till detta kan vara det handlar så mycket som kreativitet. Att definiera musikstilen i rent musikaliska termer brukar bli ett problem.

Ser man däremot folkmusiken från ett historiskt perspektiv kan man se vissa mönster. Exempelvis så följer musiken den nationella kulturen och återspeglar personliga och historiska och skeenden under året. Allt från låtar för födelsedagar och bröllop till låtar för högtider som påsk- och julafton. Det är vanligt att man har en kör som sjunger folkmusik och den kan utgöras av barn, amatörer eller professionella sångare.

Ett bättre sätt att definiera är således att kolla på typiska drag för folkmusik och så småningom bilda sig en uppfattning när man ser återkommande med musikstilen.

Idag är musik överlag en stor kommersiell industri men folkmusik skiljer sig från annan musik i detta hänseende. Det är vanligt att man ser den som icke-kommersiell.

En viktigt del av folkmusiken är kläderna man bär och det finns vissa företag som gör profilkläder med tryck för musiker.


Kända artister och spelmän inom folkmusiken

Följande artister är svenska folkmusiker och spelmanslag som har gjort sig ett namn inom denna genre:

  • Eric Sahlström
  • Kebnekajse
  • Lena Willemark
  • August Strömberg
  • Lorens Brolin
  • Sven Donat
  • Hultkläppen

Folkmusik under 1900-talet

Den nyare och mer populära folkmusiken som har växt fram under 1900-talet har utvecklats från den traditionella folkmusiken som har praktiserats i urminnes tider (mer om det senare). Enligt Wikipedia var först under denna tiden som spelman kallade den folkmusik när det framförde sin musikkonst på en scen. Ett sätt att se den var att det var först nu som den svenska folkmusiken bildades när de lantliga traditionerna mötte städernas konst- och populärmusik.

I mitten av det senaste seklet, nittonhundratalet, var det mycket som skedde inom folkmusikens utveckling. En ny och allt mer populärt inriktning växte fram ur det traditionella folkmusiken som fortfarande levde kvar. Denna nya undergren brukar man kalla för den andra väckelsen och den nådde sin topp under 1960-talet. Det som väckte fram under den här perioden och genom andra väckelsen kallas ofta för nutida folkmusik. Att prata om den nutida folkmusiken hjälper oss att avskilja de olika stilarna ännu bättre.

Nutida folkmusik

Den nutida folkmusiken har präglats av många olika influenser från annan musik som växte fram och var populärt under mitten av 1900-talet och framåt. På grund av dessa influenser har det bildats under grenar i denna stilen. Några exempel på stilar som brukar praktiseras är folkrock, elektrisk folkmusik och folk metal. Tack vare dessa influenser blir det inte så svårt att skilja stilrena åt när man väl har lyssnat en del på folkmusik. Däremot är en sak som kan röra till det den hel del att många av artister blandar stilarna i en och samma låt. Det är också vanligt att artister som spelar traditionell folkmusik också producerar låtar i nutida folkmusik och vice versa.

Skillnader mellan Folkmusik i Sverige och England.


Det vi menar med folkmusik i Sverige är inte detsamma som folksång (folk song) eller folkmusik (folk music). Artister inom dessa genrer är Joan Baez, The Weavers, Bob Dylan (tidigt i karriären) och Pete Seeger Det vi menar med folkmusik i Sverige kallas ofta traditionell musik (traditional music) på Engelska.

Traditionell folkmusik

Folkmusik är en relativt ny term som myntades på 1700-talet. Däremot är det inte särskilt troligt att ingen spelade och dansade tidigare än då. Ordet folkmusik pekar sålunda till den musik som utvecklas genom all tiden som skiljer sig från alla moderna stilar som har vuxit fram under 1900-talet och saknar ett visst traditionellt ursprung.

Hur långt tillbaka i historien människan utövat musik är svårt att säga men redan på medeltiden fanns vokal och instrumentell musik. Det som fick namnet folkmusik har dock inte så lång historia som till medeltiden, men om det fanns likheter mellan det som utövades redan då är förlorat i historien.

Den svenska folkmusiken som utvecklades från början av 1900-talet är olika den traditionella folkmusiken som praktiserades på 1700-talet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *