Typiska drag för folkmusik

I vår introduktion till vad Folkmusik är berättade vi om hur folkmusiken vuxit fram i Sverige och skillnaden mellan olika typer av folkmusik världen över. I den här artikeln kommer du lära dig om folkmusikens karaktärsdrag.

Ett förenklat sätt att tala om folkmusik definiera det som att:

Folkmusik är vad folk traditionellt sjunger

Denna definition som sagt förenklad och om du läser vår introduktion ser du varför. I vilket fall så är det enklare att definiera folkmusik med hjälp av olika typiska kännetecknande egenskaper istället för folkmusik än att ge en exakt definition med ett kort stycke text. Här följer 7 stycken:

7 Typiska drag för folkmusik

Förs vidare muntligt: Man lär sig folkmusik av varandra, av familj och vänner. Med tiden utvecklas traditionerna av denna muntliga prägel

Sträcker sig över generationer: Folkmusiken är levt kvar från generation till generation i flera århundraden. Sång, musik och dans är en social betydelse. Det skapar samhörighet mellan grupper av människor och införlivar patriotism

Icke-kommersiellt: Folkmusik brukar inte praktiseras för att tjäna pengar. Man dansar, sjunger och spelar musiker av nöje, intresse och passion.

Ej skyddat av upphovsrätt: Vanligtvis brukar inte folkmusik innefattas av upphovsrätt men det kan finnas undantag. Det brukar handlar om glädje och samhörighet och inte pengar. Dessutom är folkmusik mer som något man göra tillsammans utan gränser mellan individer.

Kopplat till högtider: Folkmusik är ofta en del av högtider.
Olika danser och sånger har kopplingar till årstider och högtider. I Sverige är det vanligt förekommande på högtider som påsk, jul och nyår.

Firande av händelser: Vanligt förekommande i samband mer personliga händelser som man vill fira. Man har folkmusik som en del i firande av allt från skörd till födelsedagar. På bröllop kan man ofta höra folkmusik men också med melankoliska sammankomster såsom begravningar.

Reflekterar olika kulturer: Det finns likheter i den folkmusik som praktiseras mellan kulturer. När människor har rest och återvänt har det tagit med sig inspirationer och överfört influenser som kommit att forma folkdansen i Europa och kanske också resten av världen.

Svårt att definiera: Att ge folkmusik en exakt definition blir svårt då att det har så mycket med kreativitet och tradition att göra.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *