Uncategorized

3-steg till att lära dig spela Violin

Det är alltid en fantastisk upplevelse för någon att lära sig ett musikinstrument. Att spela ett instrument kan förbättra minnet och uppmärksamhetsspannet, förbättra hållningen, minska stressen och öka den sensoriska utvecklingen. De fysiska, mentala och sociala fördelarna med att spela ett musikinstrument är välkända, men fiolen erbjuder några ganska överraskande tillägg. Du kanske blir förvånad över att upptäcka att det finns många utmärkta, livslånga fördelar med att spela fiol; och för att lära sig att spela fiol, liksom alla andra företag, krävs helt enkelt att man har rätt verktyg och rätt undervisning. Här är några tips som kommer att täcka några grunder i violinspelning som vi hoppas kommer att hjälpa dig i din inlärning!

Steg 1: Skaffa nödvändig utrustning

Det första du behöver för att komma igång som fiolnybörjare är att skaffa en fiol. Violinen finns i olika storlekar beroende på elevens ålder. Vanligtvis när du köper en fiol levereras den med en fiolbåge, ett fiolfodral och violinharts. Annan utrustning som axelstöd för violin, notställ, violinmuta kommer också att vara till nytta.

Steg 2: Grunderna i violinspelandet

Bland alla andra instrument har violin en brantare inlärningskurva i början, kanske ännu mer för små barn på grund av instrumentets fysiska krav. Nedan följer några grundläggande tips som man bör hålla utkik efter och som man måste behärska i början för att få en smidig inlärningsresa på fiolen.

Hållning

Att hålla instrumentet på rätt sätt är viktigt när du lär dig violin. Det är mycket viktigt att ha en bra hållning när man håller fiolen och stråken eftersom det är grunden för en bra violinist. Se till att dina axlar inte är upphöjda och att de är avslappnade. Luta huvudet något åt vänster så att violinen vilar på din vänstra axel. När det gäller höger hand (båghanden), kontrollera om höger tumme är böjd, lillfingret ligger på stråken och resten av fingrarna är avslappnade när du håller stråken. Om tyngden är för tung kan du öva högerhandshållningen med en penna.

Pizzicato och Arco

En av grunderna i violinspelande som du skulle täcka när du lär dig kommer att vara de fyra strängarna. När du övar på att hålla fiolen kan du göra några övningar i pizzicato, dvs. att plocka strängen med höger pekfinger, för att bekanta dig med de fyra öppna strängarna på fiolen. De öppna strängarna på violinen är: G D A E (från vänster till höger). Ett enkelt sätt att memorera är att använda en minnesbok: Great Danes Are Enormous.

När du har vant dig vid att hålla fiolen är det dags att spela med fiolbågen. Bågen ska placeras på strängen mellan bryggan och greppbrädan för att fiolen ska ge ett fint ljud. Om du är för nära bryggan eller greppbrädan kan det ljud som produceras bli svårare att kontrollera. När du drar bågen över de öppna strängarna ska du se till att bågen är parallell med bryggan och att din högra handled och dina axlar är avslappnade. Gör övningen långsamt och lyssna noga på det ljud som produceras, om det är för lätt eller för tungt.

Fingersättningar

Efter flera lektioner om de öppna strängarna (G, D, A, E) är ett av nästa steg i violinspelandet några övningar för att introducera användningen av fingrarna på greppbrädan. Din lärare kommer att märka din fiol för att hjälpa dig att identifiera den plats på greppbrädan där du placerar fingrarna. Om du placerar fingrarna fel kan det leda till dålig tonhöjd, så kontrollera regelbundet och försök att memorera det genom att lyssna.

Steg 3: Öva, öva, öva!

Slutligen en mycket viktig punkt som måste tas upp när man lär sig att spela fiol: Utveckla goda övningsvanor! Om du odlar goda övningsvanor kommer din inlärningsprocess att förbättras snabbt. Det är viktigt att öva dagligen, till och med 20-30 minuter om dagen om du har möjlighet, snarare än att öva bara en gång i veckan. Gör dina övningar långsamt och känn igen de övningar och mönster som din lärare har bett dig att arbeta med, innan du spelar dem i snabbare takt. Noggrannhet är alltid viktigare än snabbhet. Du kommer att lära dig din fiolteknik snabbare om du börjar med långsam övning dagligen. Lyssna noga på vad du strävar efter under övningen, oavsett om det är ljud, artikulationer, dynamik eller fraseringar.

Det är också viktigt att ha en bra och tålmodig lärare som kan vägleda och coacha dig i din strävan att bemästra violinen.

Källa: https://www.aureusacademy.com/step-step-guide-play-violin-beginners/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *