'

ALLA SPELÖVNINGAR OCH KONSERTER ÄR INSTÄLLDA TILLS VIDARE FRÅN OCH MED 12 MARS.

Folkmusik - en gåva att värna om

Den dalsländska folkmusiken är som en spegelbild av själva landskapet Dalsland, rikt varierad och uttrycksfull. Där finns fest, men också hårt arbete, glädje, men också vemod.

Folkmusiken, musiken för folket från folket, har varit ett viktigt inslag i livet sedan generationer tillbaka, en gränslös kommunikation genom tider och åldrar. Förr vandrade den från spelman till spelman, från by till by, idag vandrar den vidare bl a genom spelmansförbundens försorg.

Vi är en grupp musikanter med anknytning till Dalsland, som tycker om att spela i folkmusikalisk anda.

Särskilt vill vi upptäcka och lära oss gamla och nya låtar från vårt landskap. Idag samlas vi på Kulturbruket på Dal i Mellerud varje månad för att spela och lära av varandra och uppleva samspelandets glädje.

Förutom att anordna spelövningar vår och höst, framträder vi också vid olika arrangemang runt om i Dalsland. Vi kommer gärna och medverkar varhelst det är fest och högtid på gång.
Ring – så spelar vi!

Dalslands Spelmansförbund har även utvecklat ett samarbete med spelmansförbunden i Bohuslän och Västergötland som bl a tagit sig uttryck i den gemensamma årliga folkmusikfestivalen i Uddevalla, med syfte att lyfta fram den västsvenska folkmusikens särart och de influenser utifrån som påverkat vår musik.

Just nu har Dalslands Spelmansförbund runt 50 medlemmar, och vi skulle tycka om att få med dig som också (oavsett ålder och instrument) gillar att spela folkmusik.

Välkommen att höra av dig!