'

 

Styrelseledamöter 2015 -2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordförande:Bengt Berling
076-019 94 45
dalspel[at]gmail.com, bengt.berling[at]telia.com

Kassör: Ralph Liljegren
0521-341 08
ralph.r.liljegren[at]svenskakyrkan.se

Ledamot: Caroline Darnfors
0530-330 50
carolinejtd[at]hotmail.com

Ledamot:  Ingela Hammarström Fredriksson
0530-41847
pling1[at]live.se

Suppleant: Björn Hermansson

Suppleant/spelledare: Alban Faust
0530-42017
alban[at]albanfaust.se

Pressansvarig: Lasse Nilsson
0530-107 30
skolnytt.laki[at]telia.com