'

Liss Gunnarsson

Liss Gunnarsson

1927-2000

Liss Gunnarsson var född i Kinna i Västergötland
och flyttade till Källhult i Dalskog omkring 1980.

Hans stora intresse var musiken, såväl folkmusik som modernt.
Han var något av en mästare på att skriva ner musik på noter.
På en minut kunde han få till en låt på papperet.

Liss var mångsidig även i att bygga instrument.
Han ledde kurser i nyckelharpsbygge och han byggde också
fioler, liror, träskofioler men även moderna instrument.
När det var spelning till dans hanterade han gärna sin
egenhändigt byggda basgitarr.

Spelemän: