'

Klubbarn

Klubbarn

Höga,
Bolstad 1822-1887

Nilsson hade  namnet ”klubbarn” efter gården Klöbben
där han bodde en tid. Han försörjde sig som dräng
och senare bonde. Både fadern och farfadern var duktiga
fiolspelare och Johannes hade lärt sig utav dem. Han ansågs
som den skickligaste spelmannen i Bolstad på sin tid.
En kvinna som var med på ett julkalas där Klubbarn spelade,
skrev följande i ett brev: ”Vi finge dansa efter Klubbarns fiol,
och hans son spelade andrefiol. Det är som du vet, underbart att
höra och känna rytmen, takten och välljudet i Klubbarns dansmusik.
Hans polketter, valser, reinändare och francaiser äro oförlikneliga”.

Spelemän: