'

Karl Herman Björkdal

Karl Herman Björkdal

Bodane,
Bolstad 1869-1955

Björkdal var född i Västergötland och
kom till Bolstad på 20- eller 30-talet
och arbetade som täckdikesgrävare.
Han hade dessförinnan varit skogsarbetare
i Norge och hade med sig många norska låtar.
Han brukade även spela och sjunga märkliga visor,
som den om bonden, som skulle döpa sina tvillingar.
Under färden till kyrkan råkade hästen i sken
och en av tvillingarna, som skulle döpas,
ramlade av släden och dog. Den överlevande visste
sedan inte vem utav dom två han var, så en strof i visan lyder:

”Ä du ja’, ä ja’ du, ä du Ola. ä ja’ dej?”

Björkdal  vann 2:a pris vid spelmasstämman
på Dalaborg 1942

Spelemän: