'

Dalslands Spelmansförbundets historik

Dalslands Spelmansförbund bildades 30 juli 1933 i Bengtsfors,
på initiativ av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund,
och firar således 75-årsjubileum sommaren 2008.

Spelmansförbundet drogs redan i starten med ekonomiska problem
som man inte kom ur,
och efter några år tvingades man upphöra med verksamheten.
Det dröjde sedan några år innan man kunde komma igång på nytt,
men 1941 bildade man en styrelse med huvudsakligen medlemmar från Mellerudstrakten.

Carl Pihlström
Carl Pihlström, ordförande 1941-1957

Med Carl Pihlström i spetsen började man ett mer systematiskt samspel mellan spelmännen.

Pihlström satte andrastämmor till ett antal dalslandslåtar,
och inledde ett omfattande uppteckningsarbete av främst låtar från Dalboslätten.

Spelmansförbundet hade några aktiva år,
men när eldsjälen Pihlström avsade sig sitt uppdrag 1957 dog verksamheten ut.
Det dröjde sedan till 1965 innan spelmännen i Åmål och Svanskog beslutade att ta upp verksamheten på nytt.

1971 blev musikläraren Roland Claeson ny ordförande i förbundet.
Han utvecklade intresset för fiolspel vid musikskolan i Mellerud,
och samlade en grupp ungdomar som tillsammans med några vuxna spelmän i trakten bildade Spelmanslaget  på Dal.

ordförande Roland Claeson
Ordförande Roland Claeson

Laget uppträdde flitigt under några år tills ungdomarna lämnade hembygden för studier på olika håll.

Förbundet började anordna gemensamma spelövningar i Dals Rostock eller i Mellerud.
Musikvalet inriktades mer och mer på bortglömda dalslandslåtar som plockades fram ur arkiv,
eller förmedlades av ännu levande traditionsbärare.

1970-talets folkmusikvåg märktes i Dalsland genom intresset för spelmansstämmor i främst Bengtsfors och Dals Rostock.

ordförande Einar Hansander
Ordförande Einar Hansander

Einar Hansander blev ordförande 1979.

Förbundet gjorde kraftsamlingar i samband med Dalslandsveckan på Skansen
1982 och efterföljande år vid Dalslandsveckor på Baldersnäs Herrgård.
Under 1980-talet mattades dock folkmusikintresset och förbundets verksamhet kom under 1990-talet av olika skäl att upphöra,
bl a på grund av medelbrist.

En nystart skedde från 2004, då förbundet erhöll ett helt nödvändigt bidrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
Ett årligt bidrag har därefter utgivits, kopplat till ett uppdrag och med krav på redovisning.

Einar Hansander avsade sig sitt uppdrag 2007 och Alban Faust valdes till ny ordförande i Spelmansförbundet.

ordförande Alban Faust
Ordförande Alban Faust

 

     Ordförande Cindy Hansen Andreasson
     från 2011

 

Ordförande f.o.m. 2015  Bengt Berling