'

Erik Nöjd

Högstorp,
Bolstad 1880-1956

Erik Nöjd var en notkunnig klarinett-spelman.
Han bodde i sin ungdom i Vänersborg och arbetade
på skofabriken. Han spelade under den tiden i
Vänersborgs musikkår. Under 40 och 50-talen
spelade han i Bolstads spelmanslag. Han tecknade
också upp låtar efter de lokala spelmännen.

Spelemän: