'

Åberg & Günter

Jonas Åberg
Korshamnen,
Grinstad 1828-1910

Jonas Günter
Muggerud,
Grinstad 1826-1914

Kusinerna Jonas Günter och Jonas Åberg var
ofta anlitade spelmän på kalas och baler i trakten.
Det förekom olika slags baler, som
till exempel ”tösebaler” och ”hopläggarebaler”.
På tösebalerna fick inget brännvin nyttjas.
Spelmannen Lars i Mossen, som hade låtar efter
dessa båda spelmän, har berättat att de brukade ”peppa”
varandra när dom spelade och det kunde då låta ungefär
sålunda:
-”Neggu att du tar denne”,
-”Jo jaggu tar ’an”
-”Ja jaggu tog du’n ente, men du tar ente denne ändå”
-”Jo ja’ tar den mä’”

Spelemän: